STEAM BOILER

Boiler, บอยเลอร์, เครื่องกำเนิดไอน้ำ, เตาสตีม, หม้อน้ำ, หม้อไอน้ำ

 

 

        

จุดเด่น

  • Body & Endplate ใช้เหล็กหนา ทำให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ท่อไฟหนา 2.9/3.2 mm จัดให้มีระยะห่าง เพื่อลดปัญหาการอุดตันของตะกรันที่เกาะระหว่างท่อไฟ
  • มีพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อนมาก ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูง
  • ตัวเครื่องยกสูงจากพื้น ง่ายต่อการทำความสะอาด
  • Man Hole มีแผ่นวงแหวนเพื่อเสริมความเข็งแรง
  • Hand Hole มีขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ง่ายต่อการทำความสะอาด และสังเกตสิ่งผิดปกติ